Aula en català

logo-formalRecordes allò de «La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que, abans de rifar la toia, rifarien cafeteres; que ella ja les havia vistes: precioses, blanques, amb una taronja pintada, partida en dues meitats, que ensenyava els pinyols»? Potser et va colpir el desenllaç de El temps de les cireres? Què en penses de la domestic noir o la grip lit? I aquella novel·la que no vas entendre? T’agradaria saber si el que volia dir l’autor és el que tu pensaves?

«Que la distància no posi límits a la lectura compartida».

La lectura és una activitat que requereix solitud. Un cop l’escriptor publica la seva obra, deixa de ser propietat seva per passar a tenir un nombre indeterminat de interpretacions diferents. Perquè cada lector aporta una opinió pròpia, que no té per què coincidir amb la intenció que l’autor va pretendre donar al seu text. Per aquest motiu, és enriquidor i plaent formar part d’un grup que comparteixi les diverses anàlisi. Més encara, si el propi escriptor participa per contrastar-les. Possibilitat que plantejarem des del Club en alguns casos i quanl’autor es presti a fer-ho.

El ©Club de Lectura Internacional Caleidoscopio és pioner en literatura contemporània, per a totes les edats, desenvolupat exclusivament a través d’una plataforma virtual mitjançant la qual es podran plantejar qüestions directament a l’autor (en els casos què hi hagi disposició per la seva part) i en la que s’esgranaran diverses lectures, adoptant una forma heterogènia quant a membres i gèneres.

Pel que fa als llibres, s’intercalaran, igualment, autors consagrats i escriptors novells, donant cobertura a la creació literària de les noves generacions i atenent a la demanda dels assistents. Les lectures seran anunciades amb la suficient antelació.

Per a major eficàcia i eficiència, tot i ser digital es tracta d’un grup tancat, amb les places limitades a 20 persones per aula, en la qual els administradors tenen reservat el dret d’admissió.
La directora del Club de Lectura Internacional Caleidoscopio és l’escriptora i editora Jimena Tierra, amb un ampli bagatge cultural i vocació literària.

«Si ets autor o lector, aquest és el teu lloc».

Bases:
1. CLIC es reunirà un cop al mes en diversos grups i amb varietat de lectures. A mesura que vagin canviant les necessitats, es modificaran els horaris i els idiomes. Es comunicarà amb suficient antelació als lectors. Actualment hi ha obertes dues aules en castellà.I una aula en català, tot i que els llibres escollits poden estar escrits tant en català com en castellà, la sessió es realitzarà en català.

El pagament d’un trimestre dóna dret d’accés a una sola aula, a elecció del assistent. 

2. CLIC s’estructura en trimestres:

3. Funcionament: les sessions es realitzaran mitjançant un seminari web que permeti interactuar als assistents mentre veuen en càmera als moderadors i autors. Els assistents rebran un correu electrònic amb un enllaç que els conduirà directament a la pàgina de videoconferència.

4. Preu: la inscripció a una aula del club de lectura té un cost de 15 € (17,31 US$) / trimestre, que permetran sufragar les despeses d’administració. La quota d’estudiants, aturats i jubilats que així ho acreditin serà de 12 € / trimestre.

5. Termini: el termini límit per inscriure’s serà quinze dies naturals abans de l’inici del trimestre en qüestió.

Paypal: paypal.me/JimenaTierra

6. S’ofereix flexibilitat total en cada sessió. Els alumnes inscrits tindran dret a participar únicament en els trimestres que desitgin. En cas de que no els interessés assistir durant algun període en concret, s’entendrà tàcitament que no participaran en el club si no paguen la quota corresponent i no envien el justificant de pagament durant els quinze dies naturals anteriors al inici del trimestre. Es reserva el dret d’admissió.

7. En cas que entre els lectors hi hagi autors no consagrats inscrits, es donarà prioritat a les seves obres abans que a les de la resta per tal de presentar-les a votació per algun dels trimestres.

8. Per a qualsevol consulta, incidència o suggeriment, envieu un correu a tierraeditorial@tierraeditorial.com indicant en assumpte: Club de Lectura Internacional
Caleidoscopio / Consulta – Dubte – Suggeriment.

Omple el formulari d’inscripció i envia’l, adjuntant el justificant de pagament, a jimenatierra@jimenatierra.com indicant en l’assumpte: Club de Lectura Internacional
Caleidoscopio / Inscripción.

Formulari:

CLUB DE LECTURA CALEIDOSCOPIO – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – MENORES

CLUB DE LECTURA CALEIDOSCOPIO – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Modera: Nona Escofet.